Låt oss se över din taksäkerhet

Uppfyller ditt tak alla de krav som finns på taksäkerhet? Vi ser till att ditt tak är säkert, med allt vad det innebär.

Att jobba på tak är att jobba på hög höjd. Därför är det viktigt att säkerheten tas på allvar, så att inga olyckor inträffar. Men det gäller inte bara säkerhet för de som arbetar på taket, utan även ett skydd för de som befinner sig nedanför.

Så säger Boverket om taksäkerhet

I Boverkets byggregler om taksäkerhet står det att: ”Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador. Skyddsanordningar ska finnas i sådan omfattning att personsäkerheten vid takarbeten kan säkerställas på hela taket. Installationer avsedda för säkerhetslinor ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerhet vid fall. Kraven på hållfasthet gäller även infästningar av sådana installationer. Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att risken för att trampa igenom takytan begränsas. Skyddsanordning mot fallande snö och is ska finnas om det finns särskilda risker för personskador till följd av fallande snö och is från taket.”

Taksäkerhet för alla

Enkelt sammanfattat kan man säga att taksäkerhet innefattar såväl arbete på tak, som skydd mot ras av olika slag. När man pratar taksäkerhet menar man alltså inte bara de som vistas på taket, utan även det eller de som finns i fastighetens närhet och som kan ta skada om något skulle falla ner.

När vi jobbar med taksäkerhet, gör vi det med fokus på allt detta. Vi kan se till att säkerhetsanordningar i form av stegar, bryggor och infästningar kommer på plats, så att ditt tak blir en så säker arbetsplats som möjligt. Men vi kan även montera snöglidhinder och snörasskydd för att minimera riskerna att någon nedanför blir skadad.

Fråga oss om taksäkerhet

Vill du veta mer om hur vi jobbar med taksäkerhet och hur vi kan hjälpa dig med säkerheten på just ditt tak? Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för ditt tak. Passa även på att fråga om våra andra tjänster och få en kostnadsfri offert.