Vi utför löpande takservice

Ditt tak utsätts ständigt för stora påfrestningar som tär och sliter och risken för läckage ökar för varje år. Hos oss kan du beställa löpande takservice, för att hålla ditt tak i så bra skick som möjligt.

Med en takservice kan vi hjälpa dig att säkerställa ditt taks alla funktioner. Det innebär bland annat att vi ser till att vattenavrinningen är tillfredställande genom att rensa bort löv och annat som kan proppa igen hängrännor och medföra fuktskador. En takservice kan innefatta allt ifrån besiktning och borttagning av mossa, till snöskottning och översyn av taksäkerheten.

Teckna avtal om takservice

När du skriver ett avtal om service för ditt tak, skaffar du dig en försäkran om att ditt tak får bästa möjliga tillsyn under avtalets tid. Det kan handla om enstaka tillfällen eller avtal över längre tid. Det viktiga är att du faktiskt ser till att hålla ditt tak i god kondition och på så sätt förebygger skador som kräver större ingrepp.

Alla tak är olika, även om de ser likadana ut. Därför kräver alla tak sin individuella service. Visst går det att göra generella serviceplaner för de flesta taktyper, men det är inte bara materialet som spelar roll, utan även takets utformning, lutning och så vidare.

Vi dokumenterar all takservice

All vår service dokumenteras i ett protokoll som du som kund sedan får ta del av. Det ger dig möjlighet att kunna vara med och påverka eventuella åtgärder för ditt tak.

Det bästa med att beställa en takservice, är naturligtvis att ditt tak får en översyn, men också att eventuella problem upptäcks i tid och att eventuella reparationer eller renoveringar kan utföras så snabbt som det är möjligt, innan skadorna blivit för stora. Det innebär att du sparar pengar och att ditt tak får chansen att hålla i många år till.

Fråga oss om vår takservice

Har du några frågor om vår takservice eller några andra av våra tjänster? Kontakta oss på Takrenoverarna i Stockholm så får du veta mer. Passa även på att få en kostnadsfri offert för din takservice. Tillsammans med dig ser vi till att ditt tak ger dig det skydd du vill ha.