Om takrenoverarna

Takrenoverarna i Stockholm Ab startades 2009 av Christoffer Daftson och Michael Sundin

Efter några års erfarenhet av takläggning, takskottning och täsiktsarbeten så bestämmde sig kollegorna att starta företag tillsammans.sedan dess har Vi offererat, projekterat och lagt om runt 100000 kvm tak.

Idag omsätter vi strax under 20 miljoner per år och lägger ca 15000 kvm tak om året.

verksamhetens mål är att vara en modern aktör som kombinerar bra täta resultat med att anpassa sig till kundens önskemål.

Vi strävara alltid efter att våra projekt skall resultera i ett underhålls fritt tätt tak genom att göra så lite åverkan som möjligt på närmiljö och grannar.

våra mål uppnår vi med en anpassad it infrastruktur som samankopplar material leverantörer, takläggare, arbetsledning och moderna verktyg och logistiska lösningar special anpassade för tak.

våra medarbetare besitter hög kunskap om yttertak och tillsammans kan vi lösa det mesta problemen som kan uppstå under ett takarbete.

Verksamhet och affärsidé

Vi har som vision att vara en ledande byggentreprenör inom yttertak i Stockholms län. Vår organisation skall vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.

Genom ständig utveckling, utbildning och effektivisering av vår organisation skall vi med framgång kunna konkurrera med alla aktörer på byggmarknaden och alltid göra ett jobb som håller högsta kvalitet på det mest effektiva sättet. Detta uppnår vi med hög utbildad personal, moderna verktyg och nytänkande arbetsledare.

Vi värnar om miljön

Vill ni ha ett miljövänligt alternativ ska ni välja oss som entreprenör. Vi hjälper er att minska ert ekologiska fotavtryck.

Vi är stolta över vår gröna färg och vill profilera oss som ett grönt byggbolag. Vi tror på en hållbar framtid för kommande generationer och anser att det är oerhört viktigt att ta ansvar för miljön. Vi försöker därför alltid att erbjuda det miljövänligaste materialet och alltid källsortera allt byggmaterial som rivs.

Vi arbetar nästan uteslutet med erkända svenska märken såsom Plannja, Icopal, Jönåker, Vittinge etc. Dels för att vi vet att svenska regelverket ställer höga krav på dessa företag, både ur kvalité och miljösynpunkt, men även för att undvika långa och miljöpåfrestande transporter.